Ashtanga Yoga er en fysisk krevende yogastil, hvor pust, bevegelse og meditasjon forenes. Ashtanga yoga passer i prinsippet for alle.  Stilen er basert på flere tusen år gamle skrifter og tradisjoner. Fremlidne  Sri K. Pattabhi Jois (Guruji) fra Mysore i India, er mannen som utviklet denne yogaretningen og førte tradisjonen videre i moderne tid. Idag overtatt av hans datter Sharaswati og barnebarn Sharat Rangaswami. Det er en effektiv og er en utmerket form for trening, som gir økt kroppsbevissthet, løser opp spenninger, gir styrke, smidighet, energi og et rolig sinn. Det helhetlige perspektivet og dens positive effekter har gjort Ashtanga yoga veldig populær i de siste årene.

Treningen baserer seg på en serie («Primary Series») bestående av ca. 50 stillinger/øvelser (asanas). Rekkefølgen av stillingene er nøye sammensatt. Hver asana forbereder for neste, og hvis man har tillit til denne disiplinen og praktiserer regelmessig vil man etter hvert høste fruktene av sin praksis. Et viktig kjennetegn ved Ashtanga yoga er vinyasa-prinsippet. Vinyasa betyr synkronisert pust- og bevegelsessystem, og bidrar til en dynamisk flyt mellom hver stilling, Noen opplever en meditativ tilstand i bevegelse.

«Ashtanga» betyr åtte gren, ref. den 2000 år gamle ”Yoga Sutras” av Rishi Patanjali. Ashtau = åtte, anga = steg:

  1. Yama, moralske prinsipper som har fem underliggende nivåer: Ahimsa (ikke-vold), Satya 
    (ærlighet), Asteya (ikke-stjele), Brahmacharya (moderasjon), Aparigraha (ikke-begjære)
  2. Niyama, etiske retningslinjer som også har fem underliggende nivåer: Saucha (renhet), Santosha (å være fornøyd), Tapas (disiplin),Swadhyaya (introspeksjon), Ishwarapranidhana (overgi seg til høyre bevisthet)
  3. Asana – Fysiske stillinger
  4. Pranayama – Pusteøvelser hvor man lærer å kontrollere den vitale energien prana
  5. Pratyahara – Trekke sansene tilbake, Introspeksjon
  6. Dharana – Konsentrasjon
  7. Dhyana – Meditasjon
  8. Samadhi – Bliss/Kropp og sjel blir ett med alt rundt oss. Fullstendig tilstedeværelse i her og nå!

Disse åtte skritt kan deles inn i to deler, de første fire kalles «eksterne» og krever stor egeninnsats for å beherskes tilfredstillende. Ifølge ashtanga tradisjonen begynner veien mot innsikt og høyere utvikling med rensing av den fysiske kroppen. Når kroppen er forberedt kan vi på en mer fordelaktig måte rette oppmerksomheten mot sinnet. Selv om Yama og Niyama kommer først på listen er det gjerne det tredje skrittet man kommer i kontakt med, Asana eller fysiske stillinger. De fysiske posisjonene skaper en stabil base for å oppnå de resterende skrittene. De gir utøveren en god helse, eliminerer forstyrrelser forårsaket av sykdom eller et ustabilt sinn.                       

Når du begynner å praktisere yoga vil du snart innse at de åtte gren ikke er i sekvens, men integrert med hverandre. Når du har en regelmessig fysisk asana praksis blir du bevisst på hvor viktige de første to skrittene er for praksisen. Hvordan du behandler deg selv og dine omgivelser får konsekvenser for hva du får ut av praksisen på yogamatten. Du begynner å kontrollere den vitale energien – prana, sansene trekkes innover, konsentrasjonen forbedres, en tilstand i meditasjon og bliss kommer spontant. 

Yoga chants

Ashtanga Yoga har tradisjonelt både en åpning mantra og en avsluttende mantra. På grunn av Yoga gamle røtter, er mantraer tilgjengelig  på sanskrit (det gamle språket i India), men deres mening sies å være universelle; sanskrit er språket av hjertet.

Chanting endrer bevisstheten til den enkelte til å praktisere mantra til et høyere vibrasjonsnivå. Dette igjen bringer oss nærmere til vår kilde eller til Høyere Selv – aspekt av oss selv som forblir evig – og forlater oss fylt med fred, følelse av ro og sentrert.

Åpningsmantra

Åpningens mantra er en velsignelse av takknemlighet til lærere og elever som har aktivert denne gamle praksisen til å overleve gjennom tusenvis av år, slik at vi kan oppleve dens fordeler i dag. Resitasjon av dette mantraet renser energi av plassen vi har valgt å praktisere yoga, samt å forberede sinnet, kropp og følelser for den kommende Ashtanga sekvensen.

Om

Vande gurûnâm caranâravinde

sandarsita svâtma sukhâva bodhe

nihsreyase jângalikâyamane

samsâra hâlâhala moha sântyai

âbâhu purusâkâram

sankha cakrâsi dhârinam

sahasra sirasam svetnam

pranamâmi Patanjalim

Om

Om

I bow to the two lotus feet of the masters who teach the 

good  knowledge showing the way to Self Awakening

that act as the jungle physician, removing the poison of 

ignorance caused by conditioned existence.

I prostrate before Patanjali, whose upper body has a

human form, holding a sword of discrimination, a wheel

of light representing infinite time, and the conch shell

representing Divine sound, appearing radiant white with

a thousand heads, O incarnation of Adisesa, my salutations

too thee.

Om.

Om

Jeg bøyer meg til guruenes lotosføtter 

som gjør vår sjels uendelig lykke klar 

Heleren som fjerner 

giften født av 

livets og dødens virvel.

 

Til Patanjali ,en inkarnasjon  av Adiesesa, Den klare lysende tusenhodene slangen, 

som er et menneske opp til skuldrene, 

med et horn, en ilddiskos og et sverd i hånden, 

repekterar jeg dypt.

Om.

 

Avslutningsmantra

Avslutningsmantraen bringer praksisen til en fredelig slutt;  forsegler praksisen som er utført og offrer innsatsen vår til å forbedre tilstanden i verden.

Om

Svasti prajabhyah paripâlayantâm

nyâyena mârgena mahim mahišâh

gobrâhmanebhyah šubhamastu nityam

Lokâsamstâ sukhino bhavantu

Om šântih šântih šântih

Om

Let Prosperity be Glorified

Let Rulers (Administrators) rule the word with law and justice

Let divinity and erudition be protected

Let all beings everywhere be happy and free.

Om peace, peace,  peace

Om

La Fremgang bli æret

La herskere regjere med rettferdighet

La fred og vennlighet,

guddommelighet og lærdom råde,

la lykke og godhet finnes

over alt i verden

Om fred, fred, fred

Leammuid Biret Ràvdnà

Del dette innlegget

Andre Nyheter

Handlekurv