Salgsbetingelser YogaBiret

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av kurs, workshop, og klippekort, til kunder over internett. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

For yogaretreat se punkt 12.

Du må ha fylt 18 år for å kunne handle med kort/kreditt YogaBiret studio.

Om du er under 18 år må du få for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Fysisk leveranse av våre tjenester er i våre lokaler i koksverktgt 1, 8622 Mo i Rana.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av Epost.

Påmeldingene er bindende.

1. Parter

Selger er: YogaBiret studio, heretter kalt YBS. Selger holder til i Koksverkgt 1, 8622 Mo i Rana. Org.nr.: NO 979 885 121. telefon: 91767284, Epost: yogabiretstudio@gmail.com, og blir i det følgende benevnt «vi» eller «oss». Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

2. Bestillings- og avtale prosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår datamaskin. YBS er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet av fysiske produkter i henhold til lov om angrerett.

Når YBS mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3. Priser

Alle priser er inkludert mva der det er relevant. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

4. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa/Mastercard). Kjøpesummen belastes kortet ved bestilling idet du trykker på «Fullfør handelen»

Kredittkort-opplysninger blir skrevet inn på en sikker, kryptert side. YBS er ansvarlig for alle transaksjoner som gjennomføres på nettsiden.

5. Levering og forsinkelser

Levering av tjenestene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen.

Dersom leveringen av tjenestene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

Ved bestilt og betalt kurs/time/workshop er det ikke mulig å ombooke til en annen dato, med unntak ved sykdom.

6. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen eller at kjøpet heves. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig til følgende e-postadresse: yogabiretstudio@gmail.com. YBS vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

Om du ikke kan ta plassen innen kurstart, så gi beskjed.

Avbestilling innen 2 uker før kursstart: full refusjon
Avbestilling 1 uke før kursstart: kr 300
Avbestilling 6 dager før kursstart og etter kurs start : full kursavgift.

Avbestilling av yoga retreat se punkt 12.

YBS kan avlyse klasser, kurs og workshoper med for få påmeldte elever. Når kurs/workshops blir avlyst vil påmeldte deltakere få tilbud om nytt kurs eller refundert kursavgift.

7. Personopplysninger

YBS behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor YBS også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres det kun når du har samtykket til det.

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre:

– Når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller

– I lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

8. Angrerett

Påmelding til kurs er bindende. Ved avbestilling se punkt 6.

Kurs, workshop, PT timer og klippekort er unntatt fra angreretten

9. Mangel ved tjenesten – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper påbegynte kurset.Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

11. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

12.Yoga retretreat

REISEFORSIKRING

Sørg for at du har tegnet tilstrekkelig og gyldig reiseforsikring for din reise med oss. Dette bør inkludere dekning av tap, utgifter, skader som følge av tap, ulykker, skader, sykdom og død, medisinske tilstander og personlig ansvar. Vi anbefaler deg også å ha forsikring som dekker tap av personlige eiendeler, forsinkede eller kansellerte flyreiser, tapt bagasje og tapte eller stjålne penger. Alle typer forsikringer er ditt ansvar, og vi antar at du dekker deg selv som angitt ovenfor.

 

AVBESTILLING AV DIN BESTILLING

Avbestilling tidligere enn 65 dager før avreise dato:
Tilbakebetaling av depositum – administrasjonsgebyr kr 1200,-

Avbestilling 65-20 dager før avreise: utbetales 50 % av innbetalt beløp

Avbestilling etter 20 dager før avreise er utelatt fremmøte: Ingen refusjon.

Handlekurv